Sorensen Sg Series | Sorensen Sg Series: Dc Programmable Power Supply 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “sorensen sg series – Sorensen SG Series: DC Programmable Power Supply“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.erynkruegermekash.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.erynkruegermekash.com/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 AMETEK Programmable Power 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,348회 및 398315 Like 개의 좋아요가 있습니다.

sorensen sg series 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Sorensen SG Series: DC Programmable Power Supply – sorensen sg series 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

View a brief product demonstration for the Sorensen SG Series: Programmable DC Power Supply. The Sorensen SG Series is designed for exceptional load transient response, low noise and the highest power density in the industry. The Sorensen SG Series represents the next generation of high power programmable DC power supplies.
For more info please visit: http://www.programmablepower.com/dc-power-supply/SG/Overview.htm

sorensen sg series 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

SG Series – AMETEK Programmable Power

The Sorensen SG Series (hereafter SG Series) represents the next generation of high power programmable DC power supplies. The SG Series is designed for …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.programmablepower.com

Date Published: 5/5/2022

View: 3086

Sorensen SG Series High Power Modular DC Power Supplies

Sorensen SG Series High Power Modular DC Power Supplies · Sorensen SGA 100-150, Programmable DC Power Supply 15kW 100V 150A · Sorensen SGA 100-200, Programmable …

+ 여기에 더 보기

Source: testworld.com

Date Published: 12/24/2021

View: 9534

Sorensen SG Series 4–150 kW 10–1000 V 5–6000 A

The Sorensen SG Series (hereafter SG Series) represents the next generation of high power programmable DC power supplies. The SG. Series is designed for …

+ 여기를 클릭

Source: gmw.com

Date Published: 10/12/2022

View: 1002

Dòng Sorensen SG cung cấp khả năng điều tiết tải tuyệt vời

Để đạt được mức điều chỉnh tải cao nhất, Sorensen SG Series có khả năng nhận biết từ xa. Nhận biết từ xa cho phép nguồn cung cấp đo điện áp trực tiếp trên …

See also  미세 먼지 지도 Earth | 구글어스 사용법 내가 가보고 싶은곳을 3D 로 체험해보세요( Google Earth) 최근 답변 138개

+ 여기에 표시

Source: www.peritec.vn

Date Published: 7/23/2022

View: 9929

Sorensen SG Series – Water Cooled 5–75 kW – Netes

The Sorensen SG series (hereafter SG Series) represents the next generation of high power programmable DC power supplies. The SG. Series is designed for …

+ 여기에 보기

Source: www.netes.com.tr

Date Published: 10/26/2021

View: 4396

Sorensen SG Series – AMETEK Programmable Power

Sorensen SG Series – 1. Programmable Precision High Power DC Power Supply • High Power Density: up to 15 kW in 3U, 30 kW in a 6U chassis • We Voltage …

+ 여기에 보기

Source: pdf.directindustry.com

Date Published: 12/29/2022

View: 1646

Sorensen SG Series DC Power Supply Rentals | ATEC

The Sorensen SG Series DC Power Supply represents the next generation of high power programmable DC power supplies. The SG Series is designed for …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.atecorp.com

Date Published: 11/23/2022

View: 6256

주제와 관련된 이미지 sorensen sg series

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Sorensen SG Series: DC Programmable Power Supply. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Sorensen SG Series: DC Programmable Power Supply
Sorensen SG Series: DC Programmable Power Supply

주제에 대한 기사 평가 sorensen sg series

 • Author: AMETEK Programmable Power
 • Views: 조회수 2,348회
 • Likes: 398315 Like
 • Date Published: 2014. 9. 8.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=B_Z-bQcqIQc

SG Series

The Sorensen SG Series (hereafter SG Series) represents the next generation of high power programmable DC power supplies. The SG Series is designed for exceptional load transient response, low noise and the highest power density in the industry. With a full 15 kW available down to 20VDC output in a 3U package the SG Series leads the industry in power density. The power density is enhanced by a stylish front air intake allowing supplies to be stacked without any required clearance between units.

At the heart of the SG series is a 5 kW power module. Depending on the output voltage, one to six modules can be configured in a single chassis to deliver 5 kW to 30 kW of power. Combinations of these chassis can then be easily paralleled to achieve power levels up to 150 kW. Paralleled units operate like one single supply providing total system current. Available in two control versions, the SGA has basic analog controls, while the SGI provides intelligent control features.

SGI: Advanced Intelligent Control

(Sorensen General purpose Intelligent) The SGI combines onboard intelligent controls with the outstanding power electronics common to all SG family supplies. These controls enable sophisticated sequencing, constant power mode and save/recall of instrument settings. Looping of sequences makes the SGI ideal for repetitive testing. An impressive vacuum fluorescent graphical display in eight languages, context sensitive “soft” keys and front panel keyboard simplify programming of the SGI.

SGA: Outstanding Value – Analog Control

(Sorensen General purpose Analog) The SGA, with its industry leading performance, is available for customers requiring simple front panel analog controls or external control. With the same high performance power electronics as the SGI, the SGA provides essential features like 10- turn potentiometers for setting voltage and current, 3 ½ digit LED readout plus front panel over-voltage protection (OVP) preview/adjustment and reset.

SGI / SGA Comparison Chart

Feature SGA SGI Modular Design • • Fast Load Transient • • Parallelable • • Analog & Digital Summing Optional • Direct Front Panel V/1 Control • • 3½ Digit LED Readout • Graphics Display • Sequencing • Save / Recall Setups • System Power Readouts • Constant Power Mode • IEEE-488.2/RS-232C Optional RS-232C Std

IEEE-488.2 Optional LXI Class C Ethernet/ RS-232 Optional RS-232C Std, Ethernet Optional Front Panel Dust Filter Optional (3U unit only) Optional (3U unit only)

Dòng Sorensen SG cung cấp khả năng điều tiết tải tuyệt vời

Sorensen SG Series được thiết kế để đáp ứng quá độ tải vượt trội, nhiễu thấp và mật độ công suất cao nhất trong ngành. Với công suất 15 kW có sẵn trên ngõ ra 20 VDC trong thiết kế 3U, dòng SG dẫn đầu ngành về mật độ điện năng. Mật độ công suất được tăng cường nhờ một khe hút gió phía trước, cho phép các nguồn cung cấp được xếp chồng lên nhau mà không cần bất kỳ khoảng trống bắt buộc nào giữa các đơn vị để đảm bảo về mặt nhiệt độ.

Để đạt được mức điều chỉnh tải cao nhất, Sorensen SG Series có khả năng nhận biết từ xa, cho phép nguồn cung cấp đo điện áp trực tiếp trên tải. Sau đó, thiết bị sử dụng giá trị này để điều chỉnh lượng điện được cung cấp đến tải. Kết quả là điện áp được điều chỉnh ở tải không phụ thuộc vào bất kỳ sự sụt giảm dòng tải nào. Thông số kỹ thuật điều chỉnh điện áp của SGA áp dụng cho trường hợp sụt giảm trên đường dây lên đến 10% điện áp toàn phạm vi trên các kiểu máy 40V đến 100V và lên đến 4% điện áp toàn phạm vi trên kiểu máy 160V đến 600V.

Kiểm tra điều chỉnh sụt áp trên đường dây

Để kiểm tra xem Sorensen SG Series có khả năng xử lý sụt áp tốt như thế nào, chúng tôi đã kết nối SGA160 / 63D-0AAA như trong Hình 1.

Sau đó, chúng tôi đặt ngõ ra nguồn điện thành 80V, không lắp tải và tắt thiết bị. Không thay đổi phần cài đặt điện áp trong phần còn lại của các bài kiểm tra. Sau đó, chúng tôi thực hiện ba loạt kiểm tra để xác định lượng phản ứng điều tiết khi xảy ra sự cố dòng tải cao trong lúc sử dụng chức năng nhận biết từ xa trên tải.

Lượt kiểm tra thứ nhất

Trong khi duy trì điện trở đường tải không đổi, chúng tôi đã thay đổi tải của người dùng và đo sự khác biệt giữa giá trị điện áp được lập trình và điện áp thực tế đo được trên tải của người dùng.

Lượt kiểm tra thứ hai

Lượt kiểm tra số 2 tương tự như lượt kiểm tra số 1, nhưng chúng tôi đặt tải ở mức 5 Ω và làm cho việc sụt trên dòng tải trở nên không cân bằng bằng cách đặt một tải vào dây dẫn âm và sau đó đặt vào dây dẫn dương với mức giảm ~ 18V ở mỗi chân.

Lượt kiểm tra thứ ba

Lượt kiểm tra số 3 tương tự như lượt kiểm tra số 2, nhưng chúng tôi đã tăng mức giảm dòng tải không cân bằng lên mức khoảng ~ 36V ở mỗi chân.

Bộ nguồn Sorensen SG Series hoạt động đặc biệt tốt trong cả ba bài kiểm tra. Ngay cả khi dòng tải giảm hơn 22% điện áp toàn phạm vi (35,48V), cả điện áp và dòng điện vẫn nằm trong thông số kỹ thuật quy định. Cụ thể, giới hạn cho SGA160 / 63D-0AAA là + 32mv và chênh lệch quy định tối đa chỉ là 8mv. Đây là trường hợp dành cho việc dù có sự sụt giảm dòng tải cân bằng hay không cân bằng, và tương đương với sự điều chỉnh tải ở mức 0,005% điện áp đầu ra danh định.

Share this: LinkedIn

Facebook

Các thông tin liên quan

키워드에 대한 정보 sorensen sg series

다음은 Bing에서 sorensen sg series 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  금호 타이어 렌탈 | 타이어 렌탈 Vs 구매! 나에게 맞는 타이어 교체 방법은?! 32 개의 가장 정확한 답변
See also  특기자 전형 대학 | 14 고3 특기자전형인문, 자연 살펴보기! 25729 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Sorensen SG Series: DC Programmable Power Supply

 • Power Supply Unit
 • Direct Current
 • Power Supply (Organization Sector)
 • sg series
 • power supply
 • dc power supply
 • sorensen
 • ametek

Sorensen #SG #Series: #DC #Programmable #Power #Supply


YouTube에서 sorensen sg series 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Sorensen SG Series: DC Programmable Power Supply | sorensen sg series, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment